Egzamin państwowy z Opiekuna Medycznego

Dotyczy semestru III

8.12.2022

Dzień dobry,

terminy znajdują się w załączniku

Praktyczny Egzamin odbywa się w Lubinie!!!

Proszę o zapoznanie się z Informacją dotyczącą egzaminu zawodowego

przeprowadzanego w części praktycznej

w kwalifikacji MED.14 Świadczenie usług medyczno- pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i

niesamodzielnej wyodrębnionej w zawodzie Opiekun medyczny.