Deklaracje na egzamin zawodowy czerwiec 2024

do 7.02.2024 !

12.1.2024

Informujemy, że do dnia 07.02.2024r. należy złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu zawodowego w czerwcu 2024r.

Dotyczy kierunków, które od lutego 2024 będą odpowiednio:

  1. Obecny Technik BHP sem. II (od lutego III)

  2. Obecny Florysta sem.I (od lutego II)

  3. Obecny Technik Usług Kosmetyczny sem. III (od lutego IV)

  4. Obecny Technik Administracji sem. III (od lutego IV)

  5. Obecny Opiekun Medyczny semestr II (od lutego III)

Deklaracje podpisują Państwo osobiście, w Sekretariacie Szkoły, ul. NMP 18.

Przypominamy, że nieprzystąpienie do egzaminu zawodowego skutkuje niezaliczeniem kierunku i brakiem świadectwa.